Call for Papers [Deadline 30.06.2013]: Achter de verhalen 5 – Terug naar de tekst?, Brüssel, 26.-28.03.2014

Achter de verhalen, der Kongress zur modernen niederländischen Literatur, findet vom 26. bis 28.03.2014 zum fünften Mal statt.  Kongressort ist dieses Mal die Freie Universität Brüssel. Beitragsvorschläge können noch bis zum 30.06.2013 eingereicht werden.

Zitat aus dem Call for Papers:

„De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt, met andere woorden in welke vormen teksten vandaag bestudeerd worden, of zij hun plaats moeten heroveren in de literatuurstudie dan wel nooit weggeweest zijn en zonder complexen met andere onderzoeksobjecten gecombineerd kunnen worden. In concreto staan zowel een aantal aspecten van de tekst centraal en allerlei transformaties ervan als de mogelijke invalshoeken. Aan elk van die thema’s wordt een congresdag besteed. Enerzijds kunnen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod komen en anderzijds kunnen concrete tekstanalyses gepresenteerd worden.“

> zum Call for Papers …